EnzoPolo projekto idėja yra iš natūralių žaliavų (aliejų) panaudojant fermentus (biokatalizatorius) susintetinti poliolį, kuris yra naudojamas poliuretaninių putų gamybos pramonėje. Kadangi šis procesas yra dvistadijinis, jo metu yra generuojamas tarpinis produktas – epoksidintas aliejus, kuris pramonėje gali pakeisti dabar naudojamus cheminės prigimties plastifikatorius.

Projekto metu vystomi produktai yra plačiai pritaikomi pramonėje ir turi didelę paklausą rinkoje, todėl numatomas greitas produktų komercializavimas. Poliolio gamybos procesas ir pats produktas jau buvo išbandytas rinkoje bendradarbiaujant su Lietuvos poliuretano gaminių gamintoju.

Projektui Enzopolo realizuoti buvo pritrauktas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimui skirtas finansavimas iš Aukštųjų technologijų plėtros 2011-2013 metų programos.

Ši priemonė, skirta paskatinti inovatyvaus produkto, technologijos ar paslaugos komercinimo procesą bei jos patekimą į rinką leido projekto dalyviams rinkai pristatyti mokslinių tyrimų metu išvystytus produktus.

Įgyvendinto projekto metu buvo pasiektas pagrindinis tikslas – iš natūralių medžiagų panaudojant biokatalizinę polimerų gamybos technologiją pagaminti du produktai -poliolis ir epoksidintas aliejus. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atlikti pagrindiniai darbai leidžiantys išplėsti gamybos mastą ir aktyvinti pardavimus – nustatytos kokybinės produktų charakteristikos, atlikti technologinio proceso pagerinimai, įdiegta nauja paslauga.